portfolio
about


︎ 

L E N T O - K O N S E P T I


2022 / Indesign

Kurssiharjoitus. Tehtävänä oli luoda konsepti suomalaiselle lentoyhtiölle matkustamoon jaettavaan lehteen. Lehden teemana oli New York City.

Konseptin lähtökohtana oli ilmavuus.  Erottuvuutta sekä mielenkiintoa saatiin yhdstelemällä valokuvia ja piirrettyjä kuvituksia.