Kohtaamisia / 2024 / A Visual Identity

Kohtaamisia


2024 / Illustrator / After effect


Kohtaamisia oli LAB Kielikeskuksen järjestämä kieliviikko, jonka tavoitteena oli tuoda vieraskielisiä opiskelijoita suomen kielen äärelle vilkkaan tapahtumaviikon avulla.

Tapahtumalle tarvittiin visuaalinen identiteetti, joka käsitti logon, värimaailman sekä typografiset valinnat. Myös taitettua materiaalia tarvittiin paljon, kuten esimerkiksi tapahtumaa mainostavia pöytäkolmioita ja osallistujille jaettavia passeja, joihin sai merkinnän ohjelmapaikoilta.

Tavoitteena ja toiveena Kielikeskuksella oli selkeys, helppolukuisuus sekä raikkaus. Näitä saatiin aikaiseksi typografisilla valinnoilla, värimaailmalla ja muotojen leikkimielisyydellä.
Kohtaamisia was a language week organized by LAB Language Center whose aim was to bring international students to the Finnish language through a lively event week.

The event needed a visual identity  that included a logo, color palette and typographic choices. Additionally, a lot of printed materials were needed, such as promotional table tents and participant passes.  

The LAB Language Center wished for clarity, simplicity and fresh look. These goals were achieved through typographic choices, color palette, and playful design.