Green Design / 2020 / A Layout ConceptGreen Design


Indesign / 2021


Ehdotus Green Design-julkaisun taittoilmeeksi, joka ei lopulta tullut valituksi. Julkaisu koostui useiden eri tekijöiden kirjoittamista jutuista liittyen kierrätystalouteen.

Green design -julkaisu ottaa kantaa siihen, mikä merkitys muotoilulla sekä tuote- ja palvelukehityksellä on kestävyyteen ja ympäristövastuullisuuteen. Julkaisulle haettiin ulkoasua ja taittoa yhteistyössä Muotoiluinstituutin graafisen suunnittelun opiskelijoiden kanssa.
A Layout proposal for the Green Design publication, which ultimately was not chosen. The publication consisted of articles written by several different authors related to sustainable design.

The Green Design magazine takes a stance on what significance design, product and service development have on sustainability and environmental responsibility. The design for the magazine was sought in collaboration with students from the graphic design department of the LAB Institute of Design and Fine Arts.